Διδασκαλία Επιστήμης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Η NSTA (National Science Teachers Association), δημοσιοποιεί μία διακήρυξη παροτρύνοντας την πολιτεία να ενισχύσει τη διδασκαλία των Επιστημών της Φύσης (ΕτΦ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως αναφέρεται, “… η στοιχειώδης εκπαίδευση στις επιστήμες είναι απαραίτητη για την εδραίωση ενός υγιούς γνωστικού υποβάθρου στις μικρότερες ηλικίες, καλλιεργώντας τον ενθουσιασμό για τις επιστήμες που διαρκεί μια ζωή, για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων από έναν καλά πληροφορημένο πολίτη…“.

Είναι η περιέργεια των παιδιών στις ηλικίες της πρωτοβάθμιας που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό χαρτί για την καλλιέργεια επιστημονικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων. Η αποτελεσματική στοιχειώδης εκπαίδευση αναγνωρίζει και αξιοποιεί το εγγενές ενδιαφέρον των παιδιών για την επιστήμη και τη μηχανική, βασίζεται στις αρχικές έννοιες και στρατηγικές που έχουν αποκτήσει τα παιδιά από το βίωμά τους, παρέχοντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που επιτρέπει να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν σε αυτές τις έννοιες και στρατηγικές. Όμως, σε πολλά σχολεία και περιοχές η στοιχειώδης διδασκαλία της επιστήμης λαμβάνει λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Πολλοί πρωτοβάθμιοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν επαρκή επαγγελματική εκμάθηση για να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και να διδάξουν την επιστήμη“.

Η NSTA θεωρεί τις παρακάτω βασικές αρχές, για την αποτελεσματική μάθηση των επιστημών τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα:

  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικός για τη διεργασία της μάθησης.
  • Οι μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να εμπλακούν σε δεξιότητες και γνώσης επιστήμης και μηχανικής, καθώς αναπτύσσουν διαρκώς την εννοιολογική τους κατανόηση.
  • Οι μαθητές, μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν στα επιστημονικά δρώμενα, μέσα στη γενικότερη ένταξη της επιστήμης στην κοινωνία.
  • Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε οι μαθητές στοιχειωδώς να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία που τους εμπλέκει ενεργά στις διεργασίες της επιστήμης.

Σε αυτή την προσπάθεια οι εκπαιδευτικών των επιστημών της φύσης, οι σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών και οι πολιτικοί θα πρέπει ο καθένας να συμβάλλει από την πλευρά του. Όπως και η οικογένεια, θα πρέπει να υποστηρίζει την εκμάθηση της επιστήμης, καλλιεργώντας την περιέργεια, τον ενθουσιασμό και την αναζήτηση στα παιδιά όλων των ηλικιών, δημιουργώντας ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον για εξερεύνηση και ανακάλυψη στο σπίτι.

Διαβάστε αναλυτικά τη θέση της NSTA.

Αφήστε μια απάντηση