Εκπαιδευτικό υλικό για τα εμβόλια

Το Vaccine Makers Project (VMP) παράγει εκπαιδευτικό υλικό για τη δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη χρήση των εμβολίων.

Ως ανεξάρτητος οργανισμός, παράγει σημαντικό υλικό, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και πληροφορεί το κοινό σχετικά με το θέμα.

Παράγωγο αυτής της δράσης είναι εκπαιδευτικό υλικό, για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια (κατώτερη, δηλαδή γυμνάσιο και ανώτερη, δηλαδή λύκειο).

Δείτε το υλικό για την πρωτοβάθμια.

Δείτε το υλικό για το γυμνάσιο.

Δείτε το υλικό για το λύκειο.

Το υλικό είναι στα αγγλικά, αν το χρησιμοποιήσετε ή να το μεταφράσετε ενημερώστε με ώστε να το μοιράσουμε και σε άλλους συναδέλφους.

Αφήστε μια απάντηση