Η προσωπικότητα των πτηνών

Η κοκκινοσκαλίδρα της φωτογραφίας, από το NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, συμμετείχε στα συμπεριφοριστικά πειράματα. Πηγή: J. Wijmenga

Βιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, διαπιστώνουν πως οι διαφορές στις προσωπικότητες των πουλιών σχετίζονται με την ηλικία και την εμπειρία τους. Η μελέτη εστιάστηκε στην κοκκινοσκαλίδρα (red knot), πτηνό που διαβιεί Καναδική Αρκτική και τους χειμώνες στη Βορειοδυτική Ευρώπη. Οι ερευνητές συνέλαβαν 90 άτομα του είδους και τα μελέτησαν για δύο χρόνια, συγκρίνοντας συμπεριφορικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων και των νεαρών ατόμων. Η μελέτη των δύο ηλικιακών ομάδων, επέτρεψε στους ερευνητές να καθορίσουν ποιες αλλαγές οφείλονταν στην ηλικία, και ποιές σχετίζονταν με τον ηλικία-χρόνο και την αιχμαλωσία. Καθόλη τη διάρκεια του πειράματος τα άτομα είχαν τις ίδιες εμπειρίες και ακολουθούσαν ανάλογη διατροφή.

Από την αρχή των πειραμάτων, τα άτομα εμφάνισαν διαφορές στη συμπεριφορά τους και εξετάστηκε κατά πόσο αυτές οι διαφορές εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οι μεμονωμένες διαφορές στη συμπεριφορά διατηρήθηκαν από τα πουλιά κατά τη διάρκεια της μελέτης, αλλά φυσιολογικά χαρακτηριστικά – όπως το μέγεθος του πρόλοβου – αναπτύχθηκαν παρόμοια. Η πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου δεν επιτρέπει μονοσήμαντες απαντήσεις και αυτό αναδεικνύεται και από την εν λόγω έρευνα.

Στο επόμενο στάδιο της έρευνας, τα πτηνά θα ελευθερωθούν ξανά στη φύση και κάποια από αυτά θα ελέγχονται για να διαπιστωθούν πώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που καταγράφηκαν στο εργαστήριο, θα χρησιμοποιηθούν στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο είχε ένα σχετικά μεγάλο πρόλοβο όταν καταγράφηκε αρχικά, αλλά μετά κατά την αιχμαλωσία αυτός μίκρυνε, θα μεγαλώσει άραγε ξανά αν το άτομο ελευθερωθεί στη φύση;Ή μήπως η αιχμαλωσία προκάλεσε κάποια αλλαγή στην γεωγραφική χαρτογράφηση που διαθέτουν και ίσως πια τα πτηνά ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες από ότι πριν;

Η έρευνα με τίτλο “Within-Individual Canalization Contributes to Age-Related Increases in Trait Repeatability: A Longitudinal Experiment in Red Knots” δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση The American Naturalist.

Αφήστε μια απάντηση

%d