Πρόγραμμα Σπουδών Β Λυκείου

Βιολογία Γενικήας Παιδείας Β Λυκείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2018/3 Ιουνίου 2019, καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Σε αυτό συνυπάρχουν, ύλη από το σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου και από αυτό της Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Διαβάζοντας τους στόχους (δηλαδή τη στήλη με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα), αντιλαμβάνομαι πως η πρόταση προτρέπει προς μία περιγραφική προσέγγιση των ζητημάτων και όχι τόσο λεπτομερειακή. Π.χ., αναφέρει «Να αναγνωρίζουν τη σημασία των βιομορίων για τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων«, εκτιμώ πως εννοεί απλά να γνωρίζουν οι μαθητές κυρίως το ρόλο και όχι σε λεπτομέρειες τη δομή των μακρομορίων. Ή παρακάτω: «Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι μικροοργανισμοί στην υγεία«, προφανώς δεν απαιτείται η αναλυτική διδασκαλία της δομής των μικροοργανισμών.

Παρατηρώντας τους στόχους, η αίσθηση που μου δημιουργείται είναι πως η προσέγγισή μας στη διδασκαλία πρέπει να είναι χωρίς λεπτομέρειες και στα πλαίσια ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχοι στόχοι.

Ανακτήστε το σχετικό ΦΕΚ.

Αρέσει σε %d bloggers: