Πρωτεΐνες και Μύες

Η NSTA (National Science Teaching Association) παρουσιάζει σειρά σεναρίων (ή σχεδίων μαθήματος) που αφορούν τη διδασκαλία ενοτήτων σχετικά με τους μύες και τις πρωτεΐνες. Τα σενάρια στη σύνδεση της θεωρίας με την καθημερινότητα, έχοντας ως αφετηρία κάποιο φαινόμενο που παρατηρούν οι μαθητές/μαθήτριες στον περιβάλλοντα κόσμο τους και τελειώνουν με εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες.

Η σειρά περιλαμβάνει τέσσερα σενάρια:

Lesson Plan 1: How do people build muscles if they are not eating muscle proteins?

Lesson Plan 2: What exactly are proteins and how are the proteins we make different from those we eat?

Lesson Plan 3: How do cells know which amino acids go together to make certain proteins?

Lesson Plan 4: What makes muscle proteins so different from other proteins in our body?

Τα σενάρια συνοδεύονται από φύλλα εργασίες με δραστηριότητες για την υλοποίησή τους καθώς και με σχετικές ερωτήσεις αξιολόγησης.

Αν τελικά τα χρησιμοποιήσετε και τα μεταφράσετε, μπορείτε να μας ενημερώσετε ώστε να διαχυθούν και σε περισσότερους συναδέλφους.

Ιδανικά για τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, όπου θέλουμε να μιλήσουμε για τη φυσιολογία και την ανατομία, όπως και για θέματα που έχουν να κάνουν με μακρομόρια.

Αφήστε μια απάντηση