Το Project 2061, Προγράμματα Σπουδών

Το Project 2061, είναι μία μακροχρόνια πρωτοβουλία στις ΗΠΑ που στόχο έχει τη βελτίωση της εκπαίδευσης των επιστημών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά από εντατική έρευνα και εφαρμογή έχουν οργανωθεί δείκτες αναφοράς, σχετικά με το τι θα ήταν επιθυμητό να γνωρίζουν οι μαθητές ανά ηλικιακό επίπεδο και γνωστική περιοχή.

Οι δείκτες αναφοράς ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές πρέπει να προχωρούν στη μάθηση επιστημονικών θεμάτων, να είναι σε θέση να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες μέχρι να φτάσουν σε ορισμένα γνωστικά επίπεδα.

Δείτε τι προσδιορίζουν οι δείκτες γενικότερα για τα διάφορα επιστημονικά θέματα, και ειδικότερα για το μάθημα της Βιολογίας (ή πιο σωστά το Έμβιο Περιβάλλον, όπως αναφέρεται).

Αφήστε μια απάντηση