Νέα υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

img_map

Η νέα υπηρεσία των τηλεδιασκέψεων (http://meeting.sch.gr) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ – www.sch.gr) προσφέρει στα μέλη του ΠΣΔ τη δυνατότητα να δημιουργούν τηλεδιασκέψεις και να προσκαλούν άλλα μέλη προκειμένου να συζητήσουν θέματα που επιθυμούν. Επιπλέον, όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στην υπηρεσία, να δουν τις διαθέσιμες τηλεδιασκέψεις και να εγγραφούν σε αυτές που τους ενδιαφέρουν.

Γενικός στόχος της υπηρεσίας είναι να καταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και την ανταλλαγή απόψεων πιο ενδιαφέρουσα και απλή, να λειτουργήσει ως ένα κοινό συνεργατικό εργαλείο μεταξύ σχολείων γεωγραφικά απομακρυσμένων, να δώσει τη δυνατότητα διατήρησης ιστορικού μέσω ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης επιλεγμένων τηλεδιασκέψεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και να συμβάλλει στην αντικατάσταση εμπορικών εργαλείων. Η υπηρεσία αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, γεγονός το οποίο συμβάλλει θετικά στην ευελιξία πραγματοποίησης λειτουργικών επεκτάσεων καθώς και στην ευκολία συντήρησης και χρήσης της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: (α) το Joomla CMS ως πλατφόρμα για τη διαχείριση λειτουργιών όπως για παράδειγμα η δημιουργία, η προβολή και η διαχείριση των τηλεδιασκέψεων καθώς και (β) την πλατφόρμα BigBlueButton ως περιβάλλον για τη διεξαγωγή του σύγχρονου μέρους των τηλεδιασκέψεων. Τόσο το Joomla όσο και το Bigbluebutton είναι ελεύθερα λογισμικά ανοικτού κώδικα με ευρεία χρήση σε πληθώρα εφαρμογών. Στα πλαίσια της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων έγινε μια συνένωση των δυο αυτών συστημάτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, με πραγματοποίηση επεκτάσεων τόσο στο Joomla όσο και στον τρόπο επικοινωνίας με το Bigbluebutton.
Αρχικά, έγιναν κατάλληλες επεκτάσεις στο Joomla και αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός για τη διαχείριση και την υποστήριξη των αυξημένων απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η σύγχρονη φύση της υποστήριξης τηλεδιασκέψεων. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να τροποποιήσουν, να διαχειριστούν όπως επιθυμούν τις τηλεδιασκέψεις τους και να προσκαλέσουν σε αυτές το ακροατήριο αναζητώντας μέλη από τον κατάλογο (LDAP) που ΠΣΔ. Επίσης, μπορούν να διεξάγουν την τηλεδιάσκεψη και να εισέλθουν στο εικονικό δωμάτιο που έχει δημιουργηθεί δυναμικά και αποκλειστικά για την τηλεδιάσκεψη εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Στη συνέχεια, έγινε ανάπτυξη ενός μηχανισμού για τη χρονοδρομολόγηση των τηλεδιασκέψεων στους διαθέσιμους BigBlueButton εξυπηρετητές και τη γενική επικοινωνία της εφαρμογής με όλους τους διαθέσιμους εξυπηρετητές. Κάθε μέλος μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης που συμμετάσχει και επίσης ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να έχει πλήρη επιτήρηση της κατάστασης των ενεργών τηλεδιασκέψεων που διεξάγονται καθώς και όσων έχουν προγραμματιστεί. Η επεκτάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον μηχανισμό επικοινωνίας με τους BigBlueButton εξυπηρετητές αποτελούν μια πολύ σημαντική συνεισφορά που θα ήταν χρήσιμη σε όλη την κοινότητα ανάπτυξης και υποστήριξης της πλατφόρμας BigBlueButton καθώς και σε όλους τους χρήστες που την χρησιμοποιούν.

Στην περίπτωση που ο ομιλητής επιθυμεί να απευθυνθεί σε ένα μεγάλο ακροατήριο, προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης της τηλεδιάσκεψης σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Το υποσύστημα ζωντανής μετάδοσης αναπτύχτηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και δίνει στον ομιλητή τη δυνατότητα να μεταδώσει την τηλεδιάσκεψή του αυτόματα σε ένα κανάλι livestreaming χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ. Με αυτό τον τρόπο μία τηλεδιάσκεψη μπορεί να μεταδοθεί ζωντανά σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων (>500), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον ομιλητή θέτοντας τα ερωτήματά τους στην περιοχή συζήτησης (chat) του περιβάλλοντος.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr/nts) στα πλαίσια του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα)

Αφήστε μια απάντηση